Animerad NO (tre filmer inom kemi)

  På denna samlings-DVD:

  Grundvatten (Från 11 år)
  Olika typer av lösningar (Från 13 år)
  Egenskaper hos molekyler i vätskor (Från 13 år)

  Grundvatten (Animerad NO)
  Vatten som sipprar ner i marken och lagras under jorden kallas grundvatten. Nere i marken lagras grundvattnet mellan olika skikt av ogenomtränglig yta. I det här programmet lär vi oss om grundvattnets egenskaper och varför grundvattnet är viktigt för oss människor.

  Undervisningen i Kemi (mellanstadiet) ska behandla följande innehåll enligt läroplan:
  • Vattnets egenskaper och kretslopp.

  Undervisningen i Kemi (högstadiet) ska behandla följande innehåll enligt läroplan
  • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
  • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  • Processer för att rena dricksvatten och avloppsvatten lokalt och globalt.


  Olika typer av lösningar (Animerad NO)
  Vi kommer i kontakt med många lösningar i vår vardag, som till exempel saft, mässing och luft! Alla de här exemplen består av antingen fasta ämnen, vätskor, gaser, eller en kombination av dem. I det här programmet ska vi titta på några olika exempel på lösta ämnen och lösningsmedel och deras egenskaper.

  Undervisningen i Kemi (högstadiet) ska behandla följande innehåll enligt läroplan
  • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridnings- processer för materia i luft, vatten och mark.
  • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
  • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl-och jonföreningar genom kemiska reaktioner.

  Egenskaper hos molekyler i vätskor (Animerad NO)
  I den här korta filmen ska vi lära oss om de grundläggande egenskaperna hos vätskemolekyler. Vi undersöker även hur temperaturen påverkar hastigheten i vätskemolekylers rörelser.

  Undervisningen i Kemi (mellanstadiet) ska behandla följande innehåll enligt läroplan
  • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.

  Animerad-NO-Kemi_Bild
  Filmfakta
  • Ämne : Kemi
  • Målgrupp : Mellanstadiet, Högstadiet
  • Ålder : Från 11 år och Från 13 år (M, H)
  • Speltid : 3 x ca 5 minuter
  • Språk : Svenska
  • Textat språk : Svenska
  • Produktionsår : 2016 - 2
  • Land : Indien
  • Genre : Utbildningsfilm
  • Pris : 690 kr
  • Leverantör : Solfilm Media
  • Produktion : SP
  Artikelnummer: SOL7450