Anpassningar hos djur

  Evolution genom naturligt urval har format allt levande på jorden. Anpassningar är de särdrag eller egenskaper hos en organism som förbättrar dess chanser att överleva eller fortplanta sig. Det finns i huvudsak tre typer av anpassningar: strukturella, beteendemässiga och fysiologiska. I den här filmen ska vi lära oss mer om anpassningar och se exempel på hur de visar sig i naturen! Vi tittar närmare på djur som fjällräv, knölval och kameldjur.

  Kapitel:
  Inledning
  Strukturella anpassningar
  Beteendemässiga anpassningar
  Mimikry
  Fysiologiska anpassningar
  Samverkande anpassningar
  Avslutning

  Undervisningen i Biologi (högstadiet) ska behandla följande innehåll enligt läroplan
  • Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö.
  • Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.
  Anpassningar hos djur
  Filmfakta
  • Ämne : Biologi
  • Målgrupp : Mellanstadiet, Högstadiet
  • Ålder : Från 12 år
  • Speltid : 16 minuter
  • Språk : Svenska
  • Textat språk : Svenska
  • Produktionsår : 2017 - 1
  • Land : Australien
  • Genre : Utbildningsfilm
  • Pris : 690 kr
  • Leverantör : Solfilm Media
  • Produktion : CV
  Artikelnummer: SOL7440