Daggmasken (Vi lär oss om)

  Den är hal, mjuk, slemmig och gräver sig fram i den fuktiga jorden. Många tycker att den bara är äcklig – daggmasken.
  Men hur är en daggmask uppbyggd? Varför är daggmasken så viktig i vårt ekosystem?
  Den här filmen visar hur viktig daggmasken är för oss, i och på vår jord.

  Kapitel:
  - Inledning
  - Daggmaskens uppbyggnad
  - Daggmaskens liv och uppgift
  - Hot mot daggmasken
  - Sammanfattning

  Undervisningen i Biologi ska behandla följande innehåll enligt läroplan
  Mellanstadiet
  • Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  • Djurs, växters och andra organismers liv.
  • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.

  Undervisningen i Biologi ska behandla följande innehåll enligt läroplan
  Högstadiet
  • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.

  daggmasken
  Filmfakta
  • Ämne : Biologi
  • Målgrupp : Mellanstadiet, Högstadiet
  • Ålder : Från 10 år (M)
  • Speltid : 11 minuter
  • Språk : Svenskt tal, med svensk text som tillval
  • Produktionsår : 2015 - 1
  • Land : Sverige
  • Pris : 690 kr
  • Leverantör : Solfilm Media
  • Produktion : Tyskland
  Artikelnummer: SOL7388