England – en industriregion i förändring

  Varför kallas England industrins vagga? Och hur ser det ut idag, så många år efter den industriella framgången?

  I den här filmen ska vi besöka Manchester och Liverpool i England. Vi undersöker bakgrunden till den industriella revolutionen och tittar närmare på hur det ser ut i de gamla brittiska industriorterna idag.


  Undervisningen i Historia ska behandla följande enligt läroplan
  (Högstadiet)
  • Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
  • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
  • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.

  Undervisningen i Engelska ska behandla följande enligt läroplan
  (Högstadiet)
  • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  • Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
  England
  Filmfakta
  • Ämne : Engelska, Historia
  • Målgrupp : Högstadiet, Gymnasium och högre
  • Ålder : Från 13 år (H)
  • Speltid : 16 minuter
  • Språk : Svenskt och engelskt tal med tillval svensk text, samt engelskt tal med tillval engelsk text
  • Produktionsår : 2015 - 2
  • Land : Storbritannien
  • Pris : 690 kr
  • Leverantör : Kunskapsmedia
  • Produktion : FWU, Tyskland
  Artikelnummer: KM1650