Flodkulturer

  I över 150 000 år levde människan som jägare och samlare. Hur gick vi från det ganska enkla nomadlivet – till att bygga hus, städer, skapa samhällen och egna kulturer? Hur kunde avancerade högkulturer som den i Egypten med sina pyramider, eller den i Kina med den kinesiska muren, växa upp för tusentals år sedan? Det ska vi undersöka. Vi tittar närmare på Mesopotamien, Egypten, Induskulturen och Kina.

  Kapitel:
  - Inledning (00:00 - 01:21)
  - Hur uppstod en flodkultur? (01:22 – 06:31)
  - Mesopotamien (06:32 – 09:01)
  - Det gamla Egypten (09:02 – 11:39)
  - Induskulturen (11:40 – 13:20)
  - Kina (13:21 – 15:15)
  - Sammanfattning (15:16 – SLUT)

  Undervisningen ska behandla följande innehåll enligt läroplan:

  Geografi, mellanstadiet
  • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till.
  • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

  Geografi, högstadiet
  • Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.
  • Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen.
  • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

  Historia, mellanstadiet
  • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

  Historia, Högstadiet
  • Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
  Flodkultuer
  ”En mycket bra och pedagogisk film!” – Lärare i Samhällskunskap, högstadiet
  Filmfakta
  • Ämne : Geografi, Historia
  • Målgrupp : Mellanstadiet, Högstadiet
  • Ålder : Från 11 år (M, H)
  • Speltid : 17 minuter
  • Språk : Svenska
  • Textat språk : Svenska
  • Produktionsår : 2016 - 2
  • Land : Sverige
  • Genre : Utbildningsfilm
  • Pris : 690 kr
  • Leverantör : Kunskapsmedia
  • Produktion : Kunskapsmedia AB
  Artikelnummer: KM1697