Planet Earth II – Del 5: Gräsmarker

  Gräsmarker täcker en fjärdedel av all jordens markyta. De extraordinära varelser som lever här måste överleva de hårdaste årstiderna på planeten. I det här avsnittet möter vi bland annat Saiga-antiloper i Asien – sällan sedda av människor – och gigantiska myrslokar i Brasilien. Vi får även se ett episkt slag mellan lejon och bufflar i en flod. I avsnittet följer vi också elefanter, möss, fåglar och rävar.

  Undervisningen ska behandla följande innehåll enligt läroplan:
  Biologi (mellanstadiet)

  • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.

  Biologi (högstadiet)
  • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
  • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.

  Geografi (högstadiet)
  • Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
  Planet Earth II – Del 5: Gräsmarker
  Filmfakta
  • Ämne : Biologi, Geografi
  • Målgrupp : Lågstadiet, Mellanstadiet, Högstadiet, Gymnasium och högre, Lärarfortbildning
  • Ålder : Från 9 år
  • Speltid : 59 minuter
  • Språk : Engelska
  • Textat språk : Svenska
  • Produktionsår : 2017 - 1
  • Land : Storbritannien
  • Genre : Utbildningsfilm
  • Pris : 690 kr
  • Leverantör : Kunskapsmedia
  • Produktion : BBC 2016
  Artikelnummer: Km1718