Världens urfolk

  Samer, inuiter, indianer och aboriginer. De är alla urfolk, urinvånare, eller ursprungsbefolkningar. I den här filmen ska vi undersöka några av världens urfolk och få en introduktion till deras historia, traditioner, kultur och deras situation idag.

  Kapitel:
  - Vad är ett urfolk? (00:00 – 02:59)
  - Samer (03:00 – 05:35)
  - Indianer (05:36 – 09:15)
  - Inuiter (09:16 – 11:47)
  - Aboriginer (11:48 – 14:12)
  - Sammanfattning (14:13 – SLUT)

  Undervisningen i Samhällskunskap (mellanstadiet) ska behandla följande innehåll enligt läroplan
  • Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter.
  Undervisningen i Samhällskunskap (högstadiet) ska behandla följande innehåll enligt läroplan
  • Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.
  • De nationella minoriteterna och samernas ställning som urfolk i Sverige samt vad deras särställning och rättigheter innebär.
  • Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.

  Undervisningen i Historia (mellanstadiet) ska behandla följande innehåll enligt läroplan
  • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

  Undervisningen i Historia (högstadiet) ska behandla följande innehåll enligt läroplan
  • Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
  • Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.
  • Historiska perspektiv på urfolket samernas och de övriga nationella minoriteternas situation i Sverige.

  Urfolk-bild
  Filmfakta
  • Ämne : Historia, Samhällskunskap
  • Målgrupp : Mellanstadiet, Högstadiet
  • Ålder : Från 11 år (M, H)
  • Speltid : 16 minuter
  • Språk : Svenska
  • Textat språk : Svenska
  • Produktionsår : 2016 - 2
  • Land : Sverige
  • Genre : Utbildningsfilm
  • Pris : 690 kr
  • Leverantör : Kunskapsmedia
  • Produktion : Kunskapsmedia AB
  Artikelnummer: KM1690