Världsreligioner i Sverige

  Hur är det att vara ung och religiös i Sverige idag?
  I den här serien träffar vi unga kristna, muslimer, judar, hinduer och buddhister i Sverige.
  I varje avsnitt får vi först en kort faktagenomgång kring religionens centrala tankegångar.
  Sedan följer vi en ung person som är religiös och får en inblick i personens liv. Vi avslutar varje avsnitt med ett samtal där tre unga personer som är troende får svara på några frågor kring hur det är att tillhöra religionen.

  Avsnitt:
  • Kristendom
  • Islam
  • Judendom
  • Hinduism
  • Buddhism

  Undervisningen i Religionskunskap ska behandla följande enligt läroplan
  (Högstadiet)
  • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för
  kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
  • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Varldsreligioner_i_Sverige
  ”Roliga animeringar och tydlighet i introduktionen! Bra med olika perspektiv på religionerna, det finns ju inte bara en buddism, en islam osv. Bra om vilka fördomar de troende stöter på.”– Lärare i religionskunskap, Danderyds Gymnasium
  Filmfakta
  • Ämne : Religionskunskap
  • Målgrupp : Högstadiet, Gymnasium och högre
  • Ålder : Från 13 år (H)
  • Speltid : 5 x 10 minuter
  • Språk : Svenskt tal med svensk text som tillval
  • Produktionsår : 2015 - 2
  • Land : Sverige
  • Pris : 1 990 kr
  • Leverantör : Kunskapsmedia
  • Produktion : Jonte Sköld Produktion AB i samarbete med Kunskapsmedia AB
  Artikelnummer: KM1630