Växter – en introduktion

  Det här programmet ger en inblick i växternas märkliga värld – utan dem skulle inget annat liv kunna finnas.
  Egenskaperna hos allt levande studeras, såsom cellandning, tillväxt och reparation, reaktion på stimuli, upptagning av näringsämnen från omgivningen och fortplantning – och då särskilt hur detta sker i växter.
  Både könlig och könlös fortplantning tas upp, och särskild uppmärksamhet ägnas klorofyllets, kloroplasternas och solljusets roller.

  Programmet förklarar även olika former och funktioner hos rötter, stjälkar och blad.

  Växter – en introduktion
  Filmfakta
  • Ämne : Biologi
  • Målgrupp : Mellanstadiet, Högstadiet
  • Ålder : Från 11 år (M, H)
  • Speltid : 15 minuter
  • Språk : Svenskt tal
  • Produktionsår : 2008
  • Land : Australien
  • Pris : 690 kr
  • Leverantör : Solfilm Media
  • Produktion : VEA
  Artikelnummer: SOL7015