Växthuseffekten och hål i ozonskiktet

  "Växthuseffekten", "global uppvärmning" och "hål i ozonskiktet" är uttryck som vi får höra jämt och ständigt. Vad döljer sig bakom de här fenomenen? Orsakas hålet i ozonskiktet av växthuseffekten, eller tvärtom? Har de något med varandra att göra över huvud taget? Vi ska försöka reda ut saken.

  Kapitel:
  - Introduktion
  - Ozonskiktet
  - Den naturliga växthuseffekten
  - Mänsklig påverkan av växthuseffekten
  - Ozonhålet
  - Växthuseffekten och ozonhålet

  Undervisningen i Fysik ska behandla följande enligt läroplan
  Högstadiet
  • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara jordens strålningsbalans, växthuseffekten och klimatförändringar.
  • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.

  Undervisningen i Kemi ska behandla följande enligt läroplan
  Högstadiet
  • Att använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö-och hälsosynpunkt.
  • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.

  vaxthuseffekten-ozonskiktet
  "Tydlig film i nåt som inte är så lätt att förstå. Bra överblick i hur allt hänger ihop."Felix, 16 år
  Filmfakta
  • Ämne : Fysik, Kemi
  • Målgrupp : Högstadiet, Gymnasium och högre
  • Ålder : Från 13 år (H, Gy)
  • Speltid : 14 minuter
  • Språk : Svenskt tal, med svensk text som tillval
  • Produktionsår : 2015 - 1
  • Land : Sverige
  • Pris : 690 kr
  • Leverantör : Kunskapsmedia
  • Produktion : Tyskland
  Artikelnummer: KM1616