Abrahams många barn

Vad innebär det att tillhöra de Abrahamitiska religionerna – judendom, kristendom och islam?

Vi lär oss om några gemensamma drag hos de tre Abrahamitiska religionerna och om religionernas historia. Vi får möta flera barn genom intervjuer och bilder från vardagen, något som nyanserar bilden av utövare. Barnen berättar om på vilket sätt religionen, men också kulturen, är viktig för dem.

Filmen försöker även bryta med några av fördomarna som finns kring religioner. Föreställningen att en person som tillhör en viss religion ser ut på ett visst sätt är kanske den största faktorn bakom dessa fördomar.


Undervisningen i Religionskunskap (lågstadiet) ska behandla följande innehåll enligt läroplan
• Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom.

Undervisningen i Religionskunskap (mellanstadiet) ska behandla följande innehåll enligt läroplan
• Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
• Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
• Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
Abrahams-manga-barn-bild
Filmfakta
 • Ämne : Religionskunskap
 • Målgrupp : Lågstadiet, Mellanstadiet
 • Ålder : Från 7 år (L, M)
 • Speltid : 16 minuter
 • Språk : Svenska
 • Textat språk : Svenska
 • Produktionsår : 2016 - 1
 • Land : Sverige
 • Genre : Utbildningsfilm
 • Pris : 690 kr
 • Leverantör : Kunskapsmedia
 • Produktion : Kunskapsmedia AB
Artikelnummer: KM1648