Ädelgaser

Vad är en ädelgas och hur definieras en ädelgas? Var finns ädelgaser? Hur möter vi ädelgaser i vardagen?

I denna film lär vi oss om helium, neon, argon, krypton, xenon och radon som bildar familjen ädelgaser. Vi lär oss att alla är färg-och luktlösa. Vi lär oss även att deras mest slående kemiska egenskap är deras reaktionströghet och hur det kan förklaras av hur deras elektroner är arrangerade.


Filmens kapitel:
- Ädelgasernas kemi
- Användningsområden
- Förekomst och utvinning av ädelgaser
- Sammanfattning
Ädelgaser
Filmfakta
  • Ämne : Kemi
  • Målgrupp : Högstadiet, Gymnasium och högre
  • Ålder : Från 13 år (H, Gy)
  • Speltid : 10 minuter
  • Språk : Svenskt tal
  • Produktionsår : 2012
  • Land : Tyskland
  • Pris : 690 kr
  • Leverantör : Solfilm Media
  • Produktion : Medien LB
Artikelnummer: Sol7292