Amazonas: Hållbar utveckling

Regnskogar är oerhört viktiga för vår planet. Men det finns alltid en konflikt – mellan behovet av att bevara de viktiga ekosystemen och behovet av att sälja skogens resurser för att få inkomster.
Så hur ska man hitta en balans mellan de två konkurrerande behoven? I den här filmen reser vi till Amazonasområdet och undersöker olika projekt som försöker skapa den balans som behövs för att bevara regnskogen.

Kapitel:
Varför är regnskogar viktiga? (00:00 - 01:24)
Naturvård och utbildning (01:25 - 05:48)
Ekoturism (05:49 - 09:58)
Jordbruk, avverkning och mikrofinansiering (09:59 - SLUT)

Syfte/inlärningsmål
- Att lära sig om hur arbetet med hållbar utveckling ser ut i Amazonas regnskog.

Undervisningen ska behandla följande innehåll enligt läroplan:
Biologi (högstadiet)

Natur och samhälle
• Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
• Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
• Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.

* Leveranstid är 5 arbetsdagar *
Amazonas: Hållbar utveckling
Filmfakta
 • Ämne : Biologi
 • Målgrupp : Högstadiet
 • Ålder : Från 13 år
 • Speltid : 15 minuter
 • Språk : Svenska, Engelska, Spanska
 • Textat språk : Svenska
 • Produktionsår : 2018 - 2
 • Land : Storbritannien
 • Genre : Utbildningsfilm
 • Pris : 690 kr
 • Leverantör : Solfilm Media
 • Produktion : Pumpkin Interactive
Artikelnummer: Sol7484