Animerad NO (tre filmer om människans matspjälkningssystem)

På denna samlings-DVD:

Matstrupen och magsäcken(Från 12 år)
Levern, gallblåsan, bukspottskörteln och tunntarmen(Från 12 år)
Upptagningen i tarmen och avföringen(Från 12 år)

Människans matspjälkning - Matstrupen och magsäcken (Animerad NO)
Den här filmen fokuserar på vad som händer i matstrupen och magsäcken. Du får lära dig mer om den mekaniska sönderdelningen och den kemiska sönderdelningen som sker från att du tuggar maten tills den bearbetats i magsäcken.

Människans matspjälkning - Levern, gallblåsan, bukspottskörteln och tunntarmen (Animerad NO)
Nu ska vi ta reda på vad som händer när maten lämnat magsäcken och når tolvfingertarmen och tunntarmen. Du får veta mer om vad levern, gallblåsan och bukspottskörteln gör i matspjälkningen. Du får även veta mer om tarmluddets funktion.

Människans matspjälkning - Upptagningen i tarmen och avföringen (Animerad NO)
Vad händer i tunntarmen och tjocktarmen? Vi ska lära oss mer om hur näringsämnena tas om hand av kroppen, vid det som kallas cellandning, och vad som händer med restprodukterna innan vi bajsar ut dem.

Undervisningen i Biologi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4-6
• Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.

Undervisningen i kemi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9
• Innehållet i mat och drycker och dess betydelse för hälsan. Kemiska processer i människokroppen, till exempel matspjälkning.

Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9
• Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.

Animerad-NO-Matspjalkningssystem
Filmfakta
 • Ämne : Biologi, Kemi
 • Målgrupp : Mellanstadiet, Högstadiet
 • Ålder : Från 12 år (M, H)
 • Speltid : 3 x ca 5 minuter
 • Språk : Svenska
 • Textat språk : Svenska
 • Produktionsår : 2016 - 2
 • Land : Indien
 • Genre : Utbildningsfilm
 • Pris : 690 kr
 • Leverantör : Solfilm Media
 • Produktion : SP
Artikelnummer: SOL7454