Animerad NO - Serie

I den här serien ingår ett antal fristående animerade, kortare filmer som rör de naturorienterande ämnena Biologi, Fysik och Kemi.

Det mänskliga hjärtats stora blodkärl
I den här korta filmen går vi igenom vilka hjärtats stora blodkärl är och vad de har för funktion. Vi går igenom begrepp som förmak, kamrar och syrerikt blod.
Filmnr: SOL7408

Olika former av kraft
Vi går igenom olika krafter och hur de fungerar! Vi lär oss begrepp som muskelkraft, friktion, gravitation, magnetism och elektrostatisk kraft.
Filmnr: SOL7409

Neuronet
Vi ska lära oss mer om neuronet, nervsystemets strukturella och funktionella enhet. Vi lär oss om varför neuronet är viktigt, dess olika delar och funktion.
Filmnr: SOL7410

Biologisk mångfald inom en art
Hur kommer det sig att det finns biologiska skillnader inom samma arter på jorden? Detta ska vi gå igenom! Vi lär oss om begrepp som biologisk mångfald och genetisk variation.
Filmnr: SOL7411

Neutralisation mellan syror och baser
Vad innebär det att en syra reagerar med en bas och bildar salt och vatten? I den här korta filmen går vi igenom vad neutralisation innebär och hur det kan gå till.
Filmnr: SOL7412


Undervisningen i Biologi (högstadiet) ska behandla följande innehåll enligt läroplan
• Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan.
• Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den.
• Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö.
• Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.

Undervisningen i Fysik (högstadiet) ska behandla följande innehåll enligt läroplan
• Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas.
Undervisningen i Kemi (högstadiet) ska behandla följande innehåll enligt läroplan
• Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
Animerad_NO
Filmfakta
 • Ämne : Biologi, Fysik, Kemi
 • Målgrupp : Högstadiet, Gymnasium och högre
 • Ålder : Från: 13 år (H, Gy)
 • Speltid : 5 x 5 minuter
 • Språk : Svenska
 • Textat språk : Svenska
 • Produktionsår : 2016 - 1
 • Land : Indien
 • Genre : Utbildningsfilm
 • Pris : 790 kr
 • Leverantör : Solfilm Media
 • Produktion : SP, Indien
Artikelnummer: SOL7407