Anpassningar hos djur

Evolution genom naturligt urval har format allt levande på jorden. Anpassningar är de särdrag eller egenskaper hos en organism som förbättrar dess chanser att överleva eller fortplanta sig. Det finns i huvudsak tre typer av anpassningar: strukturella, beteendemässiga och fysiologiska. I den här filmen ska vi lära oss mer om anpassningar och se exempel på hur de visar sig i naturen! Vi tittar närmare på djur som fjällräv, knölval och kameldjur.

Kapitel:
Inledning
Strukturella anpassningar
Beteendemässiga anpassningar
Mimikry
Fysiologiska anpassningar
Samverkande anpassningar
Avslutning

Undervisningen i Biologi (högstadiet) ska behandla följande innehåll enligt läroplan
• Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö.
• Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.
Anpassningar hos djur
Filmfakta
 • Ämne : Biologi
 • Målgrupp : Mellanstadiet, Högstadiet
 • Ålder : Från 12 år
 • Speltid : 16 minuter
 • Språk : Svenska
 • Textat språk : Svenska
 • Produktionsår : 2017 - 1
 • Land : Australien
 • Genre : Utbildningsfilm
 • Pris : 690 kr
 • Leverantör : Solfilm Media
 • Produktion : CV
Artikelnummer: SOL7440