Aralsjön – en film om miljöpåverkan

Aralsjön var en gång världens fjärde största sjö. Ända fram till 1960-talet täckte sjön en yta ungefär lika stor som Småland. Numera ser det ut som en öken. Vad hände med Aralsjön och varför finns det knappt några spår kvar av den idag? Det blir en historia om bevattningskanaler, lokala klimatförändringar, sovjettidens giftiga experiment samt förstörda ekosystem. Den här filmen ger ett bra exempel på vad som händer när man inte tillämpar hållbar utveckling.

Filmen passar bra för högstadieelever när de läser om natur och samhälle i ämnet biologi.

Kapitel:
Inledning (00:00-01:47)
Sjön som försvann (01:48-03:47)
Området blir sovjetiskt (03:48-06:48)
Brytpunkten (06:49-12:13)
Vilken framtid har Aralsjön? (12:14-15:39)
Sammanfattning (15:40-SLUT)

Undervisningen i Biologi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9:
Natur och samhälle
· Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
· Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
· Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.
· Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.

Naturkunskap 1a1 (gymnasiet)
• Frågor om hållbar utveckling: energi, klimat och ekosystempåverkan. Ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft.

*Leveranstid 5 dagar*
Aralsjön – en film om miljöpåverkan
“Den är jättebra! Bra och informativ!”– Gunilla Björklund, Svenska Aralsällskapet“Filmen gör att jag börjar tänka på hur vi människor påverkar vår omgivning. Att vi inte alltid tänker på konsekvenserna när vi handlar.”– Elev, åk 9“Hållbar utveckling förklarat utifrån en enkel förståelse kring Aralsjöns öde. Bra!”– Elev, åk 9
Filmfakta
 • Ämne : Biologi, Naturkunskap
 • Målgrupp : Högstadiet, Gymnasium och högre
 • Ålder : Från 13 år (H, Gy)
 • Speltid : 17 minuter
 • Språk : Svenska
 • Textat språk : Svenska
 • Produktionsår : 2019
 • Land : Sverige
 • Genre : Utbildningsfilm
 • Pris : 690 kr
 • Leverantör : Solfilm Media
 • Produktion : Solfilm Media
Artikelnummer: Sol7501