Att leva i exil – flyktingbarn berättar

Att leva i exil som producerats i samarbete med internationella Rädda Barnen, är ett intimt porträtt av flyktingbarn som tvingats fly våldet i Syriens inbördeskrig till grannlandet Libanon.

I fyra år har över fyra miljoner människor flytt från inbördeskriget i Syrien. Mer än hälften av flyktingarna är barn som har upplevt både krigets brutalitet och den smärtsamma osäkerheten att leva i exil.

Enligt UNHCR spenderar flyktingar i genomsnitt 17 år i limbo, oförmögna att åka hem eller gå vidare med livet. I denna dokumentär berättar barnen helt själva om deras smärtsamma minnen, de utmaningar de står inför och deras ständigt föränderliga förhoppningar och drömmar om framtiden.


Undervisningen ska behandla följande centrala innehåll:

Samhällskunskap Åk 4-6
• De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
• Aktuella samhällsfrågor i olika medier.

Samhällskunskap Åk 7-9
• Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag, andra former av internationell konflikthantering och folkrätten i väpnade konflikter.
• De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
• Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter.
• Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.

Samhällskunskap Gymnasiet
• De mänskliga rättigheterna, vilka de är, hur de förhåller sig till stat och individ och hur man kan utkräva sina individuella och kollektiva mänskliga rättigheter.
• Folkrätten i väpnade konflikter. Den internationella humanitära rätten och skyddet för civila i väpnade konflikter.

Eleverna ska i samhällskunskap kunna utveckla sin förmåga att:
• Kunskaper om demokrati och de mänskliga rättigheterna såväl de individuella som de kollektiva rättigheterna, samhällsfrågor, samhällsförhållanden samt olika samhällens organisation och funktion från lokal till global nivå utifrån olika tolkningar och perspektiv.

Att leva i exil – flyktingbarn berättar
“De kunde inte fly. Det psykologiska trauma som barnen hade levt med i Syrien började igen. Det är bara en ny situation med beväpnade män som följer dem och försöker döda dem.”Mani Y. Benchelah, regissör
Filmfakta
 • Ämne : Moderna språk, Samhällskunskap
 • Målgrupp : Mellanstadiet, Högstadiet, Gymnasium och högre, Lärarfortbildning
 • Ålder : Från 11 år
 • Speltid : 40 min
 • Språk : Arabiska
 • Textat språk : Svenska
 • Regissör : Mani Y. Benchelah
 • Produktionsår : 2015
 • Land : Storbritannien
 • Genre : Dokumentär
 • Pris : 690
 • Leverantör : ETS Media
Artikelnummer: ETS5065