Ava

Ava är en film om att vara ung tonåring i ett strikt traditionellt samhälle. Filmen är baserad på regissören Sadaf Foroughis egna erfarenheter.

Filmen följer Ava, en ung tonårig tjej som bor med sin familj i Teheran. Hennes huvudbry är som vilken annan tonårings; vänner, skolan, killar och sin musik. Men när hennes mamma misstänker att hon har ett förhållande med en kille, och till och med tar henne till gynekologen, känner Ava sig kränkt, arg och misstrodd. I sina försök att försvara sig drivs hon till att göra uppror mot de regler och begränsningar som både hennes föräldrar, skolan och samhället lägger på henne.

Det är ett vackert och gripande drama med flera starka kvinnoporträtt ifrån debutfilmaren Sadaf Foroughi.

LÄROPLANSMÅL – Lgr11
Modersmål 7-9 – Ur det centrala innehållet

• Texter som kombinerar ord, bild och ljud och deras språkliga, dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra.
• Aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige.
• Kulturella uttrycksformer från områden där modersmålet talas, t.ex. bildkonst, musik och arkitektur.

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
• reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

Religionskunskap 7-9 – Ur det centrala innehållet
• Hur olika livsfrågor, t.ex. meningen med livet, relationer, kärlek och sexualitet, skildras i populärkulturen.
• Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
• Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, t.ex. konsekvens- och pliktetik.
• Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, t.ex. frihet och ansvar.

Samhällskunskap 7-9 – Ur det centrala innehållet
• Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, t.ex. av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning.
• Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Samt etiska och demokratiska dilemman med dessa.
• Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.

LÄROPLANSMÅL – Lgy11
Modersmål Gymnasiet – Ur det centrala innehållet

• Modern litteratur, bilder, konst och musik som tar upp vardagsliv, relationer och livsfrågor.

Religionskunskap Gymnasiet – Ur det centrala innehållet
• Religion i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet.
• Tolkning och analys av olika teorier och modeller inom normativ etik samt hur dessa kan tillämpas. Etiska och andra moraliska föreställningar om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara.

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla:
2. Kunskaper om människors identitet i relation till religioner och livsåskådningar.
5. Förmåga att undersöka och analysera etiska frågor i relation till kristendomen, andra religioner och livsåskådningar.
Ava
"Hur mycket av smärtan i Sadaf Foroughis filmdebut är smärtan att vara tonåring, och hur mycket är det smärtan att vara en tonåring på en viss plats och en viss tid?"– Jonathan Rosenbaum
Filmfakta
 • Ämne : Modersmål, Religionskunskap, Samhällskunskap
 • Målgrupp : Högstadiet, Gymnasium och högre
 • Ålder : Från 13 år
 • Speltid : 103 minuter
 • Språk : Persiska
 • Textat språk : Svenska
 • Regissör : Sadaf Foroughi
 • Produktionsår : 2017
 • Land : Iran
 • Genre : Dokumentär
 • Pris : 690 kr
 • Leverantör : ETS Media
Artikelnummer: ETS5141