Big Bang - Den stora smällen

År 1929 upptäckte astronomen Edwin Hubble att många av punkterna på natthimlen inte var stjärnor i vår galax Vintergatan, utan att de själva var avlägsna galaxer. Mer skrämmande var att de kända våglängderna hos ljuset från ämnen i dessa galaxer försköts och blev längre. Detta betydde att galaxerna rör sig ifrån varandra. Universum expanderade! Det stod i total kontrast mot den rådande uppfattningen: att universum var statiskt och saknade början och slut. Men om universum expanderade betydde det att det hade ett ursprung, och ur detta uppkom Big Bang-teorin. Programmet ger oss Big Bang-teorins förklaring på frågor; varför uppkom universum, vad uppstod universum av och hur gick det till?
Big Bang - Den stora smällen
Filmfakta
  • Ämne : Fysik
  • Målgrupp : Högstadiet
  • Ålder : Från 13 år (H)
  • Speltid : 21 min
  • Språk : Svenskt tal
  • Produktionsår : 2003
  • Land : Österrike
  • Pris : 590 kr
  • Leverantör : Kunskapsmedia
  • Produktion : GKG Filmproduktion, Österrike
Artikelnummer: KM1043