Bildens byggstenar

Den här filmen handlar om de byggstenar som bygger upp en bild. Bildens byggstenar är sju stycken; linje, form, färg, textur, volym, valör och yta.
Att kunna detta är bra för att lättare förstå vad en bild betyder och framför allt hjälper det dig att göra dina egna bilder. Vi träffar olika kreatörer som berättar och visar oss hur de använder de olika byggstenarna.

Kapitel:
Inledning (00:00 - 01:44)
Linje (01:45 - 03:45)
Form (03:46 - 06:11)
Färg (06:12 - 08:04)
Valör (08:05 - 10:22)
Textur (10:23 - 11:50)
Volym (11:51 - 13:59)
Yta (14:00 - SLUT)

Undervisningen ska behandla följande innehåll enligt läroplan:
Bild (högstadiet)

• Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
• Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
Bildens byggstenar
“Jättebra och informativ film!”– Bildlärare, högstadiet“En film med öppet sinne och sympatisk ton. Det känns som om den vänder sig till alla och att alla kan ta till sig den. Man känner att de konstnärerna vet vad de pratar om. Extra kul att de är olika konstnärer och även en elev. En bra film!”– Mikael Falk, Konsthistoriker“Man ska titta på den här filmen för att lära sig de flesta grunderna i ämnet bild. För att bli mer intresserad och mer allmänbildad.”– elev, 14 år, Myrsjöskolan
Filmfakta
 • Ämne : Bild
 • Målgrupp : Mellanstadiet, Högstadiet
 • Ålder : Från 11 år
 • Speltid : 17 minuter
 • Språk : Svenska
 • Textat språk : Svenska
 • Produktionsår : 2018 - 1
 • Land : Sverige
 • Genre : Utbildningsfilm
 • Pris : 690 kr
 • Leverantör : Kunskapsmedia
 • Produktion : Marc Davin i samarbete med Kunskapsmedia AB
Artikelnummer: KM1746