Biogeokemi – Jordens ständiga kretslopp

Det finns fyra biogeokemiska kretslopp som vi är beroende av på jorden; kvävets, fosforns, vattnets och kolets. Dessa ska vi undersöka i den här filmen. Vi ska också lära oss om jordens fyra huvudsfärer; biosfären, hydrosfären, atmosfären och litosfären. Och vi går igenom hur kretsloppen rör sig mellan de olika sfärerna, på olika sätt.

En film för elever i högstadiet när de läser om kemiska processer i luft och mark, samt olika kretslopp på jorden.

Kapitel:
Jordens fyra huvudsfärer (00:00-02:20)
Vad är biogeokemiska kretslopp? (02:21-03:19)
Kvävets och fosforns kretslopp (03:20-05:52)
Vattnets kretslopp (05:53-08:43)
Kolets kretslopp (08:44-11:51)
Sammanfattning (11:52-SLUT)

Biologi (årskurs 7–9)
Natur och samhälle
· Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.

Kemi
Ur Ämnets syfte:
Genom undervisningen i ämnet kemi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
· använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Kemi (årskurs 7–9)
Kemin i naturen
· Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet.
· Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
· Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
· Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.
· Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.

*Leveranstid 5 dagar*
Biogeokemi – Jordens ständiga kretslopp
Filmfakta
 • Ämne : Biologi, Kemi
 • Målgrupp : Högstadiet
 • Ålder : Från 13 år (H)
 • Speltid : 14 minuter
 • Språk : Svenska
 • Textat språk : Svenska
 • Produktionsår : 2019
 • Land : Australien
 • Genre : Utbildningsfilm
 • Pris : 690 kr
 • Leverantör : Solfilm Media
 • Produktion : CV, Australien
Artikelnummer: Sol7499