Call of Life – om massutdöende och biologisk mångfald

Natursystem som har varit stabila under miljontals år befinner sig nu i kaos. Växt-och djurpopulationer utrotas snabbare än någonsin tidigare. Forskare har börjat kalla detta för ett massutdöende.
Detta är en stark dokumentär som med hjälp av intervjuer med ledande professorer, författare och forskare, visar hur vi är mitt uppe i en period av kritiskt massutdöende av olika arter på jorden. Ett massutdöende som denna gång inte beror på en asteroid, utan vi människor.

Filmen visar de ledande orsakerna till denna katastrof, samt resultatet av att så många arter försvinner från vår planet.

Filmen avslutar med att förklara att det är vi människor - mer än någon annan kraft i universum – som kommer att bestämma planetens framtida liv. Det är inte för sent att ha omsorg om jorden vi ärvde. Vi måste bara bestämma oss för det.

Filmen är indelad i kapitel:
- Massutdöende
- Diagnos
- Spelar det verkligen någon roll?
- De direkta orsakerna
- De dolda orsakerna
- Sista chansen
- Var med på äventyret

 "... Call of life ger alltså upphov till många tankeställare, till många olika infallsvinklar visavi människans agerande kontra all övrig natur. Filmen är välgjord och passar bra som studie- och diskussionsunderlag på olika nivåer, men fungerar också som en larmklocka för den enskilde tittaren."
– BTJ (Bibliotekstjänst) Häftepos 15303138, Lektör Janne Johansson

Call of Life – om massutdöende och biologisk mångfald
"Call of Life är den bästa filmen om naturvård jag sett - och den bästa filmen om det stora hotet mot den biologiska mångfalden. Tack för att ni har gjort den här filmen."Dave Foreman, naturvårdare och författare samt direktör för Rewilding institute
Filmfakta
  • Ämne : Biologi
  • Målgrupp : Högstadiet, Gymnasium och högre
  • Ålder : Från 14 år (H, Gy)
  • Speltid : 58 minuter
  • Språk : Engelskt tal, svensk text
  • Produktionsår : 2012
  • Land : USA
  • Pris : 690 kr
  • Leverantör : ETS Media
  • Produktion : VP
Artikelnummer: ETS5020