Cellen – livets byggsten

I den här filmen ska vi undersöka hur olika celler är uppbyggda. Vi får se tecknade modeller av cellernas innehåll bredvid bilder på hur de verkliga cellerna ser ut.
Vi jämför djurceller med växtceller. Vi lär oss om begrepp som cellvägg, organell, kloroplast, och vakuol. Och vi lär oss att celler ser olika ut beroende på vilka uppgifter cellerna har.

Kapitel:
- Inledning (00:00 - 01:26)
- Växtcellens uppbyggnad (01:27 - 05:39)
- Växtcellernas mångfald (05:40 - 08:24)
- Djurcellers uppbyggnad (08:25 - 09:41)
- Djurcellernas mångfald (09:42 - 12:43)
- Avslutning (12:44 - SLUT)

Undervisningen i Biologi (högstadiet) ska behandla följande innehåll enligt läroplan
• Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
Cellen - livets byggsten
”En bra film som tydliggör ett väldigt abstrakt område för eleverna. Bra att den visar både animeringar och fotografier för att göra det abstrakta mer konkret.”- Lärare, Naturvetenskap
Filmfakta
 • Ämne : Biologi
 • Målgrupp : Högstadiet, Gymnasium och högre
 • Ålder : Från 13 år
 • Speltid : 15 minuter
 • Språk : Svenska
 • Textat språk : Svenska
 • Produktionsår : 2017 - 2
 • Land : Tyskland
 • Genre : Utbildningsfilm
 • Pris : 690 kr
 • Leverantör : Solfilm Media
 • Produktion : FWU
Artikelnummer: SOL7464