Cloudboy

Niilas har bott med sin pappa i Belgien så länge han minns. Det är sommarlov och Niilas föräldrar har bestämt att han ska åka och hälsa på sin mamma och hennes nya familj i Sápmi. Mamman lämnade Belgien när Niilas var mycket liten och han känner henne egentligen inte alls. Trots Niilas protester blir det som mamma och pappa vill. I Sápmi är tillvaron helt annorlunda och Niilas håller sig för sig själv och längtar hem. Men renkalvarna ska märkas och alla måste hjälpa till. När en av kalvarna springer bort dras Niilas med i jakten och mot alla odds blir den här sommaren det största äventyret i hans liv.

* Leveranstid är 5 arbetsdagar *

LÄROPLANSMÅL – Lgr11
Ur det centrala innehållet – Modersmål – Samiska 4-6
• Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
• Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.

Ur det centrala innehållet – Modersmål – Samiska 7-9
• Skönlitteratur för ungdomar och vuxna, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Skönlitteratur som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
• Texter som kombinerar ord, bild och ljud och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
• Kulturella uttrycksformer från områden där modersmålet talas, till exempel bildkonst, musik och arkitektur.

Ur det centrala innehållet – Samhällskunskap 4-6
• Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
• Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter.

Ur det centrala innehållet – Samhällskunskap 7-9
• De nationella minoriteterna och samernas ställning som urfolk i Sverige samt vad deras särställning och rättigheter innebär.
Cloudboy
Filmfakta
 • Ämne : Modersmål, Samhällskunskap
 • Målgrupp : Mellanstadiet, Högstadiet
 • Ålder : Från 9 år
 • Speltid : 78
 • Språk : Svenska, Samiska, Nederländska
 • Textat språk : Svenska
 • Regissör : Meikeminne Clinckspoor
 • Produktionsår : 2017
 • Land : Sverige
 • Genre : Spelfilm
 • Pris : 690
 • Leverantör : ETS Media
Artikelnummer: ETS5142