Daggmasken (Vi lär oss om)

Den är hal, mjuk, slemmig och gräver sig fram i den fuktiga jorden. Många tycker att den bara är äcklig – daggmasken.
Men hur är en daggmask uppbyggd? Varför är daggmasken så viktig i vårt ekosystem?
Den här filmen visar hur viktig daggmasken är för oss, i och på vår jord.

Kapitel:
- Inledning
- Daggmaskens uppbyggnad
- Daggmaskens liv och uppgift
- Hot mot daggmasken
- Sammanfattning

Undervisningen i Biologi ska behandla följande innehåll enligt läroplan
Mellanstadiet
• Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
• Djurs, växters och andra organismers liv.
• Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.

Undervisningen i Biologi ska behandla följande innehåll enligt läroplan
Högstadiet
• Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.

daggmasken
Filmfakta
  • Ämne : Biologi
  • Målgrupp : Mellanstadiet, Högstadiet
  • Ålder : Från 10 år (M)
  • Speltid : 11 minuter
  • Språk : Svenskt tal, med svensk text som tillval
  • Produktionsår : 2015 - 1
  • Land : Sverige
  • Pris : 690 kr
  • Leverantör : Solfilm Media
  • Produktion : Tyskland
Artikelnummer: SOL7388