Datornätverk

Datornätverk är grunden till all informations- och kommunikationsteknik. En förståelse för datornätverks viktigaste delar och funktioner är därför bra att ha.

Detta program ger en omfattande översikt av nätverk, trådlösa nätverk och mobila enheter. Vi går även igenom viktig maskin- och programvara, trådbundna och trådlösa protokoll samt nätverkssäkerhet. Denna film riktar sig mot en målgrupp som är intresserad av att lära sig mer om IT och nätverk.

Kapitel i filmen:
- Översikt över nätverk
- Trådlösa nätverk och mobila enheter
- Viktiga hårdvaru- och mjukvarukomponenter
- Trådburna och trådlösa protokoll
- Fördelar och begränsningar hos trådburna och trådlösa nätverk
- Säkerhetshot

Datornätverk
Filmfakta
  • Ämne : Teknik
  • Målgrupp : Högstadiet, Gymnasium och högre, Lärarfortbildning
  • Ålder : Från 15 år (H, Gy, Vux)
  • Speltid : 19 minuter
  • Språk : Svenskt tal
  • Produktionsår : 2013
  • Land : Storbritannien
  • Pris : 690 kr
  • Leverantör : Kunskapsmedia
  • Produktion : VEA
Artikelnummer: KM1531