Den industriella revolutionen

I tusentals år levde de flesta européer som bönder, i mindre jordbrukssamhällen.

Men mot slutet av 1700-talet började världens första industrier att förändra livet för miljontals människor, först i England och sedan resten av Europa.

I denna film går vi igenom några av de mycket viktiga förutsättningar som krävdes för att industrierna skulle kunna växa fram i England och hur industrialiseringen förändrade hela samhället.

 

Filmens kapitel:
- Ett effektivare jordbrukssystem
- Maskiner och fabriker
- Kapital och handel
- Naturresurser
- Transporter
- Det nya industrisamhället

Undervisningen i historia ska behandla följande innehåll enligt läroplan:

- Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industria­liseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnads­villkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen.

- Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.

- Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.

Den industriella revolutionen
Filmfakta
  • Ämne : Historia
  • Målgrupp : Högstadiet, Gymnasium och högre
  • Ålder : Från 13 år (H, Gy)
  • Speltid : 15 minuter
  • Språk : Svenskt tal
  • Produktionsår : 2012
  • Land : Sverige
  • Pris : 790 kr
  • Leverantör : Kunskapsmedia
  • Produktion : Kunskapsmedia AB
Artikelnummer: KM1420