Den vetenskapliga metoden

Forskare använder en mängd olika redskap och metoder för att uppnå förståelse och kunskap. Den vetenskapliga metoden är en av dem. Det är en systematisk taktik för att lösa problem och besvara frågor. I det här programmet tittar vi närmare på hur den vetenskapliga metoden fungerar.
Vi lär oss vilka steg som ingår i den, t.ex. att formulera en hypotes och analysera data, samt hur vi kan använda den i vår vardag.

Kapitel:
- Frågeställning eller problem
- Insamling av information
- Formulera en hypotes
- Prövning av hypotesen
- Registrering och analys av data
- Dra en slutsats
- Acceptera eller avvisa hypotesen
- Sammanfattning
Den vetenskapliga metoden
Filmfakta
  • Ämne : Fysik
  • Målgrupp : Högstadiet, Gymnasium och högre
  • Ålder : Från 13 år (H, Gy)
  • Speltid : 12 minuter
  • Språk : Fysik
  • Produktionsår : 2011
  • Land : Tyskland
  • Pris : 690 kr
  • Leverantör : Solfilm Media
  • Produktion : VL (Solfilm Media)
Artikelnummer: Sol7257