Det handlar om ekologi, del 1: Biosfären

I det här programmet utforskas de främsta egenskaperna hos jordens fantastiska biosfär. Eleverna introduceras i ett ekosystems olika biotiska och abiotiska beståndsdelar.
Rörliga bilder från hela världen illustrerar hur ekosystem kan förändras med tiden.
Eleverna får lära sig begrepp som: våtmark, skog, nederbörd, temperatur, jordtyp, primär och sekundär succession, klimax, biom, taiga, hav, estuarium, sötvatten och regnskog.

Det handlar om ekologi, del 1: Biosfären
Filmfakta
  • Ämne : Biologi
  • Målgrupp : Mellanstadiet, Högstadiet
  • Ålder : Från 11 år (M, H)
  • Speltid : 14 minuter
  • Språk : Svenskt tal
  • Produktionsår : 2007
  • Land : USA
  • Pris : 690 kr
  • Leverantör : Solfilm Media
  • Produktion : VL
Artikelnummer: Sol7018