Det handlar om ekologi, del 2: Ekosystemets dynamik

I det här programmet introduceras eleverna i ekologiska studier. Det tar upp producenternas, konsumenternas och destruenternas olika roller i ekosystemen, och de energiutbyten som sker mellan dem.

Eleverna får lära sig begrepp som: miljö, inbördes förhållanden, samhälle, biotoper, livsmiljöer, energilagen, stabilitet och biologisk mångfald.

Det handlar om ekologi, del 2: Ekosystemets dynamik
Filmfakta
  • Ämne : Biologi
  • Målgrupp : Mellanstadiet, Högstadiet
  • Ålder : Från 11 år (M, H)
  • Speltid : 14 minuter
  • Språk : Svenskt tal
  • Produktionsår : 2007
  • Land : USA
  • Pris : 690 kr
  • Leverantör : Solfilm Media
  • Produktion : VL
Artikelnummer: Sol7019