Digerdöden

I den här filmen ska vi få lära oss om den värsta pestepidemin i Europas historia, digerdöden.
Vi undersöker var sjukdomen kom ifrån, hur den spred sig och vad det var som orsakade den. Vi lär oss också vilka konsekvenser pesten medförde för det medeltida samhället och hur det kommer sig att det blev den största epidemin i Europas historia.

Kapitel:
Inledning (00:00-01:05)
Pesten (01:06-04:16)
Digerdöden sprider sig (04:17-06:51)
Guds straff (06:52-08:31)
Digerdödens konsekvenser (08:32-11:40)
Sammanfattning (11:41-SLUT)

Syfte/inlärningsmål
- Att lära sig om vad digerdöden var för något och hur den påverkade Europa under medeltiden.

Historia (Syfte, alla åldrar)
Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig en historisk referensram och en fördjupad förståelse för nutiden.


Genom undervisningen i ämnet historia ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att (alla åldrar)
• använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer.

Undervisningen ska behandla följande innehåll enligt läroplan:
Historia (Mellanstadiet)

Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500
• Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.

Hur historia används och historiska begrepp
• Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.

Historia (Högstadiet)
Forna civilisationer, från förhistorisk tid till cirka 1700
• Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.

Hur historia används och historiska begrepp
• Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.

* Leveranstid är 5 arbetsdagar *
Digerdöden
Filmfakta
 • Ämne : Historia
 • Målgrupp : Mellanstadiet, Högstadiet
 • Ålder : Från 12 år
 • Speltid : 13 minuter
 • Språk : Svenska
 • Textat språk : Svenska
 • Produktionsår : 2018 - 2
 • Land : Sverige
 • Genre : Utbildningsfilm
 • Pris : 690 kr
 • Leverantör : Kunskapsmedia
 • Produktion : Kunskapsmedia, 2018
Artikelnummer: 1759KM