Dynamiska städer - tillväxt på gott och ont

Det här programmet ger en överblick över hur livet i den moderna staden ser ut. Det förklarar stadslivets påverkan på produktiviteten och ekonomin samt stadens tillväxt.

Programmet tar upp fördelar och nackdelar med hög befolkningstäthet och jämför dem med miljömässiga och ekonomiska problem som kopplas till låg befolkningstäthet. "Dynamiska städer..." lägger särskild tyngdpunkt vid bilens betydelse och betonar vikten av att ordna och möjliggöra alternativa transportsätt.

Dynamiska städer - tillväxt på gott och ont
Filmfakta
  • Ämne : Samhällskunskap
  • Målgrupp : Högstadiet, Gymnasium och högre
  • Ålder : Från 13 år (H, Gy, Vux)
  • Speltid : 14 min
  • Språk : Svenskt tal
  • Produktionsår : 2008
  • Land : USA
  • Pris : 690 kr
  • Leverantör : Kunskapsmedia
  • Produktion : CV
Artikelnummer: KM1190