En flickas framtid – morgondagens Afghanistan

En dokumentär som följer det riskfyllda livet på en av Afghanistans banbrytande skolor för flickor.

Zabuli Education Center är den första skolan för tjejer i Deh'Subz, en by i landsbygdens Afghanistan. För att hålla skolan igång måste grundaren Razia Jan hantera både hot från talibanerna, ogillande familjemedlemmar och den ångest som vissa flickor har inför sin livssituation. Filmen visar de svårigheter som Zabuli står inför; hur deras starka önskan om utveckling hela tiden utmanas av en djupt konservativ kultur.

LÄROPLANSMÅL – Lgr11
Modersmål 7-9 – Ur det centrala innehållet

• Texter som kombinerar ord, bild och ljud och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, t.ex. i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
• Aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige.

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
• reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

Geografi 7-9 – Ur det centrala innehållet
• Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.
• Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
• Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
• Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, t.ex. frihet och ansvar.

Samhällskunskap 7-9 – Ur det centrala innehållet
• De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse.
• Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.

LÄROPLANSMÅL – Lgy11
Religionskunskap Gymnasiet – Ur det centrala innehållet

• Religion i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet.
• Individers och gruppers identiteter och hur de kan formas i förhållande till religion och livsåskådning utifrån t.ex. skriftliga källor, traditioner och historiska och nutida händelser.

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla:
5. Förmåga att undersöka och analysera etiska frågor i relation till kristendomen, andra religioner och livsåskådningar.

Samhällskunskap Gymnasiet – Ur det centrala innehållet
• De mänskliga rättigheterna, vilka de är, hur de förhåller sig till stat och individ och hur man kan utkräva sina individuella och kollektiva mänskliga rättigheter.
En flickas framtid - morgondagens Afghanistan
Filmfakta
 • Ämne : Modersmål, Religionskunskap, Samhällskunskap
 • Målgrupp : Högstadiet, Gymnasium och högre
 • Ålder : Från 13 år
 • Speltid : 45 minuter
 • Språk : Dari, Engelska
 • Textat språk : Svenska
 • Produktionsår : 2016
 • Land : Afghanistan
 • Genre : Dokumentär
 • Pris : 690 kr
 • Leverantör : ETS Media
Artikelnummer: ETS5139