Encyklopedi: Alexander den store

Alexander den store från Makedonien blev historiens mest kände erövrare. Trots att han bara blev 33 år gammal skapade han ett enormt imperium. Under 11 års krig blev Alexander aldrig besegrad.

I detta program får vi en sammanfattning av Alexander den stores liv och erövringar.

Encyklopedi: Alexander den store
Filmfakta
  • Ämne : Historia
  • Målgrupp : Högstadiet, Gymnasium och högre
  • Ålder : Från 13 år (H, Gy)
  • Speltid : 7 minuter
  • Språk : Svenskt tal
  • Produktionsår : 2010
  • Land : Ukraina
  • Pris : 690 kr
  • Leverantör : Kunskapsmedia
  • Produktion : Encycklopedia Channel
Artikelnummer: KM1400