Encyklopedi: Buddha

Buddismen utövas av flera hundra miljoner människor i många länder över hela världen. Läran har spridit sig utan vapen och krig och utan blodsutgjutelse.
I det här programmet lär vi oss om buddismens grundare, prinsen Siddharta Gautama.

Efter ett liv helt skyddat från omvärlden ser Siddharta för första gången sjukdom, död och ålderdom. 29 år gammal bestämmer han sig för att göra något åt all den olycka som finns i världen.
Han kom att kallas för Buddha –  “Den Upplyste”.

Encyklopedi är en serie korta program om kända historiska personer och deras verk, perfekta som introduktioner eller presentationer på lektioner i skolan.

Encyklopedi: Buddha
Filmfakta
  • Ämne : Historia
  • Målgrupp : Högstadiet, Gymnasium och högre
  • Ålder : Från 13 år (H, Gy)
  • Speltid : 8 minuter
  • Språk : Svenskt tal
  • Produktionsår : 2010
  • Land : Ukraina
  • Pris : 690 kr
  • Leverantör : Kunskapsmedia
  • Produktion : Encycklopedia Channel
Artikelnummer: KM1329