Enkla maskiner

Det finns sex enkla typer av enkla maskiner: hävstången, det lutande planet, skruven, kilen, hjulet och axeln och blocket.
Programmet går ut på att eleverna ska lära sig förstå principerna bakom enkla maskiner och deras betydelse för hur saker och ting rör sig. Filmen är indelad i olika avsnitt och läraren kan stoppa programmet före varje nytt avsnitt och låta eleverna berätta vad de redan vet om den enkla maskin som ska presenteras. Efter avsnittet kan programmet stoppas så att principerna kan förtydligas - eller för att ta upp andra exempel på den enkla maskin som just presenterats.

Enkla maskiner
Filmfakta
  • Ämne : Fysik, Teknik
  • Målgrupp : Mellanstadiet, Högstadiet
  • Ålder : Från 10 år (M, H)
  • Speltid : 13 minuter
  • Språk : Svenskt tal
  • Produktionsår : 2008
  • Land : USA
  • Pris : 690 kr
  • Leverantör : Solfilm Media
  • Produktion : VL
Artikelnummer: Sol7060