Entreprenörskap i fokus: Entreprenöriellt lärande – för lärare

Vad är entreprenöriellt lärande? Varför och hur vill Skolverket att detta ska implementeras? Genom intervjuer med representanter från Skolverket får vi bättre förståelse för vad reformen innebär.

Den här filmen visar konkreta exempel på hur lärare kan arbeta entreprenöriellt. Begreppet gås igenom och vi får reda på vad det egentligen innebär. Vi får följa lärare som idag redan arbetar med detta, men även lärare och rektorer från skolor som ligger i startblocken. Filmen riktar sig till lärare och skolledare som vill väva in det entreprenöriella tänket i sin undervisning och behöver goda råd och exempel för att komma igång.

Entreprenörskap i fokus: Entreprenöriellt lärande – för lärare
Filmfakta
  • Ämne : Samhällskunskap
  • Målgrupp : Lärarfortbildning
  • Ålder : Lärare och skolledare
  • Speltid : 15 minuter
  • Språk : Svenskt tal
  • Produktionsår : 2011
  • Land : Sverige
  • Pris : 790 kr
  • Leverantör : Kunskapsmedia
  • Produktion : Medieinstitutet i samarbete med Kunskapsmedia
Artikelnummer: KM1371