Etik och etiska modeller

I det här programmet kommer vi att lära oss om vad etik är för något. Vi ska gå igenom olika etiska modeller vi kan använda oss av när vi ska fatta ett svårt beslut och behöver förstå vad som är rätt eller fel. Vi lär oss om pliktetik, konsekvensetik, sinnelagsetik och dygdetik.

Kapitel:
Inledning
Pliktetik
Konsekvensetik
Sinnelagsetik
Dygdetik
Avslutning

Undervisningen i Religionskunskap (högstadiet) ska behandla följande innehåll enligt läroplan
• Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.
• Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik.
Etik och etiska modeller
”Filmen var bra och pedagogisk. Jag förstod allt!”– 16-åring”Jag tyckte det var bra exempel i filmen! Eftersom filmen riktar sig till oss ungdomar var det bra med situationer som vi känner igen oss i.”– 16-åring”Den här filmen ska man se om man vill och behöver få en tydlig bild av de olika etiska modellerna.” – 16-åring
Filmfakta
 • Ämne : Religionskunskap
 • Målgrupp : Högstadiet
 • Ålder : Från 13 år
 • Speltid : 18 minuter
 • Språk : Svenska
 • Textat språk : Svenska
 • Produktionsår : 2017 - 1
 • Land : Sverige
 • Genre : Utbildningsfilm
 • Pris : 690 kr
 • Leverantör : Solfilm Media
 • Produktion : Solfilm Media AB, 2017
Artikelnummer: SOL7443