Extrema väder – klimatförändringarnas hot mot den globala säkerheten

Vi möts dagligen av nyheter som visar extrema väderhändelser; svår torka och värmeböljor, intensiva orkaner, tornados och vilda bränder, och förödande snöstormar. De verkar dessutom öka både i antal, styrka och omfång. Alla dessa väderhändelser lämnar spår av död och förstörelse i hela världen.

Är dessa väderhändelser enbart sådana som inträffar en gång på hundra år – eller är de tidiga varningssignaler om en ny verklighet? Driver vi vår planet mot ett stup genom klimatförändringar? Och kan vi stoppa det från att hända?

Dokumentären visar oss också hur dessa extrema väderhändelser kan bidra till att skapa politisk oro och nya hot mot den globala säkerheten. Vetenskapliga experter och politiker presenterar ett nytt viktigt perspektiv på de otaliga effekterna av klimatförändringarna.


Undervisningen ska behandla följande centrala innehåll:

Naturkunskap Gymnasiet
• Frågor om hållbar utveckling: energi, klimat och ekosystempåverkan. Ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft.
• Olika aspekter på hållbar utveckling, till exempel vad gäller konsumtion, resursfördelning, mänskliga rättigheter och jämställdhet.

Eleverna ska i naturkunskap kunna utveckla sin förmåga att:
• Kunskaper om naturvetenskapens roll i aktuella samhällsfrågor och i förhållande till hållbar utveckling.
• Kunskaper om olika livsstilars konsekvenser såväl för den egna hälsan som för folkhälsan och miljön.

Samhällskunskap Gymnasiet
Eleverna ska i samhällskunskap kunna utveckla sin förmåga att:
• Kunskaper om demokrati och de mänskliga rättigheterna såväl de individuella som de kollektiva rättigheterna, samhällsfrågor, samhällsförhållanden samt olika samhällens organisation och funktion från lokal till global nivå utifrån olika tolkningar och perspektiv.
• Förmåga att analysera samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder.

Extrema väder – klimatförändringarnas hot mot den globala säkerheten
“Klimatförändringar; extrema väder, driver människor över kanten. Det går snabbt från att vara ett lokalt ekonomiskt problem till att vara ett lokalt politiskt problem. Och när det blir ett lokalt politiskt problem blir det ett globalt säkerhetsproblem."Paul O’Brien, Oxfam
Filmfakta
 • Ämne : Fysik, Samhällskunskap
 • Målgrupp : Gymnasium och högre, Lärarfortbildning
 • Ålder : Från 15 år
 • Speltid : 37 min
 • Språk : Engelska
 • Textat språk : Svenska
 • Regissör : Hal Weiner
 • Produktionsår : 2014
 • Land : USA
 • Genre : Dokumentär
 • Pris : 690
 • Leverantör : ETS Media
Artikelnummer: ETS5064