Flodkulturer

I över 150 000 år levde människan som jägare och samlare. Hur gick vi från det ganska enkla nomadlivet – till att bygga hus, städer, skapa samhällen och egna kulturer? Hur kunde avancerade högkulturer som den i Egypten med sina pyramider, eller den i Kina med den kinesiska muren, växa upp för tusentals år sedan? Det ska vi undersöka. Vi tittar närmare på Mesopotamien, Egypten, Induskulturen och Kina.

Kapitel:
- Inledning (00:00 - 01:21)
- Hur uppstod en flodkultur? (01:22 – 06:31)
- Mesopotamien (06:32 – 09:01)
- Det gamla Egypten (09:02 – 11:39)
- Induskulturen (11:40 – 13:20)
- Kina (13:21 – 15:15)
- Sammanfattning (15:16 – SLUT)

Undervisningen ska behandla följande innehåll enligt läroplan:

Geografi, mellanstadiet
• Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till.
• Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
• Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Geografi, högstadiet
• Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.
• Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen.
• Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Historia, mellanstadiet
• Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Historia, Högstadiet
• Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
Flodkultuer
”En mycket bra och pedagogisk film!” – Lärare i Samhällskunskap, högstadiet
Filmfakta
 • Ämne : Geografi, Historia
 • Målgrupp : Mellanstadiet, Högstadiet
 • Ålder : Från 11 år (M, H)
 • Speltid : 17 minuter
 • Språk : Svenska
 • Textat språk : Svenska
 • Produktionsår : 2016 - 2
 • Land : Sverige
 • Genre : Utbildningsfilm
 • Pris : 690 kr
 • Leverantör : Kunskapsmedia
 • Produktion : Kunskapsmedia AB
Artikelnummer: KM1697