För filmproducenter

Har du en film du vill sälja?

Kunskapsmedia har lång erfarenhet av att lansera och distribuera filmer, framför allt dokumentär-, kort- och utbildningsfilm. Vårt arbete går ut på att se till att sprida filmen till många tittare på ett effektivt sätt, vilket också leder till ökade intäkter för din produktion. Kunskapsmedia kan även gå in som medproducent eller medfinansiär i vissa filmprojekt av utbildningskaraktär, som t.ex. en dokumentärfilm med samhällsinriktning eller en kortfilm för barn/ungdom som har ett angeläget tema. Vi kommer överens om vilka rättigheter vi ska marknadsföra (skoldistribution) och vilka du själv vill behålla (TV, bio, etcetera).

Skicka ett mail till ola.bjoremyr(a)kunskapsmedia.se eller ring 08-545 634 60 om du vill komma i kontakt med oss angående en film du vill sälja.

 

Kunskapsmedia - Distributör och Producent 

Kunskapsmedia har sedan 1995 producerat och distribuerat filmer på video till den institutionella marknaden (dvs. skolor, bibliotek, AV/Mediacentraler, föreningar, studieförbund, företag m.fl). Vi har även två systerföretag, Solfilm Media AB och ETS Media AB, som säljer filmer mot samma marknad. Tillsammans har vi över 450 utbildnings-, kort- och dokumentärfilmer, ett brett och djupt filmutbud med hög kvalitet, som gör att vi är ledande i branschen.

 

Lansering och marknadsföring

I samband med varje ny lansering använder sig Kunskapsmedia av personliga säljbesök, telefonförsäljning, utskick av påseendefilmer-/webblänkar, utskick av informationsmaterial, seminarier (ibland med filmaren) och regionala filmkonferenser. Kunskapsmedia arbetar även aktivt med webbplatsen som marknadsföringskanal, bland annat kombinerat med e-brev.

 

Lanseringsmaterial 

Kunskapsmedia tar fram sälj- och informationsmaterial i samband med producenten för att ta vara på varje films potential. Ofta tar vi även fram ett pedagogiskt material (studiematerial) för undervisning, diskussioner och seminarier med mera.

 

Medproducent/finansiär 

Kunskapsmedia kan i vissa fall vara medproducent eller vara med och delfinansiera vissa filmprojekt. Ofta är det ett mindre belopp kopplat till distributionsrättigheter. Vi kan till exempel betala förskottsroyalty eller ett licensbelopp; det som är mest fördelaktigt för producenten. För många producenter är det ett bra sätt att få ut filmen till målgrupper som man tidigare inte känt till eller räknat med, och som ger ett extra ekonomiskt tillskott.