Förbränningsmotorer

Motorer är värmekraftmaskiner som alstrar bränsleenergi och omvandlar den till mekaniskt arbete. Men hur går det egentligen till? Hur fungerar en förbränningsmotor? Vi går igenom hur fyrtaktsmotorn, dieselmotorn och tvåtaktsmotorn fungerar. Vi lär oss också om de avgaser som produceras av förbränningsmotorer och hur de påverkar både människa och miljö.

Kapitel:
- Inledning
- Gasmotorn
- Fyrtaktsmotorns födelse: Ottomotorn
- Dieselmotorn
- Tvåtaktsmotorn
- Bränslen och avgaser


Undervisningen i Teknik (högstadiet) ska behandla följande innehåll enligt läroplan
• Styr-och reglersystem i tekniska lösningar för överföring och kontroll av kraft och rörelse.
• Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system

Fordonsprogrammet (gymnasiet)
”Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om tekniken i olika fordon eller att hantera transporter.”
Forbranningsmotorer-Bild
Filmfakta
 • Ämne : Teknik
 • Målgrupp : Högstadiet, Gymnasium och högre
 • Ålder : Från 13 år (H, Gy)
 • Speltid : 15 minuter
 • Språk : Svenska
 • Textat språk : Svenska
 • Produktionsår : 2016 - 1
 • Land : Tyskland
 • Genre : Utbildningsfilm
 • Pris : 690 kr
 • Leverantör : Solfilm Media
 • Produktion : FWUm, Tyskland
Artikelnummer: SOL7422