Fosforns kretslopp

Fosfor är ett livsnödvändigt näringsämne för jordens alla växter och djur, även i hav och sjöar. Fosforns kretslopp är långsammare än andra kretslopp, det finns nämligen inte i luften. Fosfor är istället i ständig rörelse under mark; genom berggrunden, jorden, saltvatten och sötvatten och tas upp av levande organismer på olika sätt för att användas och så småningom släppas ut igen.


Denna film ligger på en samlings-DVD med fyra kretslopp:
- Kolets kretslopp
- Kvävets kretslopp
- Fosforns kretslopp
- Vattnets kretslopp
Fosforns kretslopp
Filmfakta
  • Ämne : Kemi
  • Målgrupp : Högstadiet
  • Ålder : Från 13 år (H)
  • Speltid : 4 minuter
  • Språk : Svenskt tal med eller utan svensk text
  • Produktionsår : 2014 - 2
  • Land : Australien
  • Pris : 690 kr
  • Leverantör : Solfilm Media
  • Produktion : VEA
Artikelnummer: Sol7370