Frön – hotet mot livets grogrund

Få saker på jorden är så betydelsefulla som våra frön. Och vi har alltid värderat dem högt. I ett enda frö kan vi spåra mänsklighetens utveckling, sedan långt tillbaka i tiden. Frön ger oss mat, kläder och råvaror. Med andra ord; de är själva livet och källan till all existens.

Men på mindre än ett århundrade har den frödiversitet som vi en gång haft drastiskt minskat till en handfull massproducerade sorter, på grund av det industrialiserade jordbruket. Det fröbibliotek som byggts upp under årtusenden av bönder och trädgårdsmästare har gått förlorat. Familjejordbruk har fått kliva åt sidan för att ge plats förmekaniserade jordbruksföretag. Företag vars syfte i första hand är att effektivisera jordbruket och gå med vinst, snarare än att producera kvalitativa grödor.

I den här dokumentären får vi följa passionerade människor som kämpar för att bevara våra frön och skydda vårt 12 000 år gamla matarv. Vi möter bönder, forskare, advokater och botaniska utforskare som alla arbetar för att försvara våra fröns framtid. Filmen presenterar bland andra Dr Vandana Shiva, Dr Jane Goodall, Andrew Kimbrell, Winona Laduke och Raj Patel.

LÄROPLANSMÅL – Lgr11
Hem- och konsumentkunskap 7-9 – Ur det centrala innehållet

• Ställningstaganden vid val av varor och tjänster, t.ex. vid inköp av kläder, livsmedel och resor utifrån perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.
• Jämförelser av produkter utifrån några olika aspekter, t.ex. pris och kvalitet.
• Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de påverkar miljö och hälsa.

Biologi 7-9 – Ur det centrala innehållet
• Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, t.ex. i samband med skogsbruk och jakt.
• Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.

LÄROPLANSMÅL – Lgy11
Naturkunskap Gymnasiet – Ur det centrala innehållet

• Frågor om hållbar utveckling: energi, klimat och ekosystempåverkan. Ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft.
• Evolutionära aspekter och etiska perspektiv på bioteknikens möjligheter och konsekvenser för mänsklighetens utveckling och för biologisk mångfald. Cellen och livets minsta delar som utgångspunkt för diskussioner om t.ex. genteknik och andra aktuella forskningsområden.

Naturbruksprogrammet
Att bruka naturen på ett sätt som främjar hållbar utveckling och vårdar ekosystemen ställer krav på såväl biologiska och ekologiska som tekniska och ekonomiska kunskaper. Utbildningen ska utveckla elevernas förståelse av naturens mångfald och hur olika verksamheter använder och påverkar naturen och biologiska processer.
Frön - hotet mot livets grogrund
Filmfakta
 • Ämne : Biologi, Hem- och konsumentkunskap, Naturkunskap
 • Målgrupp : Högstadiet, Gymnasium och högre
 • Ålder : Från 13 år
 • Speltid : 42 minuter
 • Språk : Engelska
 • Textat språk : Svenska
 • Produktionsår : 2016
 • Land : USA
 • Genre : Dokumentär
 • Pris : 690 kr
 • Leverantör : ETS Media
Artikelnummer: ETS5138