Vi lär oss om: De fyra stora svenska rovdjuren

I den här filmen ger vi oss ut i de svenska skogarna och lär oss om våra fyra stora svenska rovdjur; björnen, vargen, lodjuret och järven.
Vi tar reda på hur de lever, vad de äter och vilka olika egenskaper de har. Vart hittar vi egentligen lodjuret? Hur många valpar kan en varg få? Vad tycker björnen om att äta? Och varför gräver järven ner sina byten? Allt detta, och mycket mer, ska vi få lära oss!

Kapitel:
Inledning (00:00 - 02:39)
Björn (02:40 - 03:49)
Varg (03:50 - 05:13)
Lodjur (05:14 - 06:30)
Järv (06:31 - 07:57)
Ungar (07:58 - 09:43)
Utseende (09:44 - 11:30)
Sammanfattning (11 :31 - SLUT)

Undervisningen ska behandla följande innehåll enligt läroplan:
Biologi (lågstadiet)

• Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
• Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Biologi (mellanstadiet)
• Djurs, växters och andra organismers liv.
• Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
Vi lär oss om: De fyra stora svenska rovdjuren
“Tydlig och bra berättarröst, bra med förstorade bilder och tydlig grafik! Sammanfattningen underlättar. Bra med rubriker. En bra och välgjord film som passar lågstadiet!”– Lågstadielärare
Filmfakta
 • Ämne : Biologi
 • Målgrupp : Lågstadiet, Mellanstadiet
 • Ålder : Från 7 år
 • Speltid : 12 minuter
 • Språk : Svenska
 • Textat språk : Svenska
 • Produktionsår : 2018 - 1
 • Land : Sverige
 • Genre : Utbildningsfilm
 • Pris : 690 kr
 • Leverantör : Solfilm Media
 • Produktion : Solfilm Media AB, 2018
Artikelnummer: SOL7487