Hormoner (Vi lär oss om: Kroppens kemi)

Vi ska i det här programmet lära oss om hormoner! Vad är hormoner egentligen och hur använder kroppen hormoner?
Vi lär oss bland annat om målceller, receptorer, könshormoner, stresshormoner och vilka körtlar i kroppen som tillhör det endokrina systemet.

Kapitel:
- Inledning
- Vad är hormoner?
- Hur använder kroppen hormoner?
- Var kommer hormoner ifrån?
- Sammanfattning


Undervisningen i Kemi (högstadiet) ska behandla följande innehåll enligt läroplan
• Kemiska processer i människokroppen.

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
• använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Mål för betyg E i årskurs 9:
Eleven kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer.

Undervisningen i Biologi (högstadiet) ska behandla följande innehåll enligt läroplan
• Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan.
hormoner
Filmfakta
  • Ämne : Biologi, Kemi
  • Målgrupp : Högstadiet
  • Ålder : Från 12 år (H)
  • Speltid : 13 minuter
  • Språk : Svenskt tal, med svensk text som tillval
  • Produktionsår : 2015 - 2
  • Land : Sverige
  • Pris : 690 kr
  • Leverantör : Solfilm Media
  • Produktion : Solfilm Media
Artikelnummer: SOL7392