I genetikens namn – de farliga myternaÄnda sedan Gregor Mendels tid har forskare på olika sätt sökt efter sätt att kartlägga våra gener och DNA – i syfte att förbättra egenskaper, eller undvika ”icke önskvärda” sådana. Med tiden har det blivit svårt att veta vad som är fakta och myt bland de upptäckter som gjorts. Vissa teorier lever kvar idag – trots att de kommer från 50-talet…

Den här filmen belyser myterna, ger den historiska bakgrunden och berättar om människor som drabbats på olika sätt ”i genetikens namn”. Filmen ger exempel från USA, men många av idéerna känns igen från dagens högerextremistiska resonemang. Därför är detta en högaktuell och viktig diskussionsfilm för skolan!

Innehåll:
Myterna
De utsatta
Jakten på generna
Kartläggningen
Brytpunkten

Ur Lgr11 och Lgy11
Ur det centrala innehållet – Biologi 7–9:

• Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.

Ur det centrala innehållet – Historia 7–9:
• Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
• De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.

Ur det centrala innehållet – Samhällskunskap 7–9:
• De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
• Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter.
• Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.
• Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.

Ur det centrala innehållet – Samhällskunskap Gymnasiet:
• De mänskliga rättigheterna, vilka de är, hur de förhåller sig till stat och individ och hur man kan utkräva sina individuella och kollektiva mänskliga rättigheter.
• Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.
I genetikens namn – de farliga myterna
"Det här är inte bara rikt historieberättande utan även en viktig påminnelse om sambandet mellan vetenskap och jämlikhet... Den här filmen ska visas i skolar eftersom den inbjuder till en intensiv diskussion och måste ses av en så bred publik som möjligt"- Aaron Leventman, Programchef, Santa Fe Film Festival
Filmfakta
 • Ämne : Biologi, Historia, Samhällskunskap
 • Målgrupp : Högstadiet, Gymnasium och högre
 • Ålder : Från 14 år
 • Speltid : 39 minuter
 • Språk : Engelska
 • Textat språk : Svenska
 • Produktionsår : 2016
 • Land : USA
 • Genre : Dokumentär
 • Pris : 690 kr
 • Leverantör : ETS Media
 • Produktion : Paragon Media
Artikelnummer: ETS5078