Invandring och integration i Sverige

Vi är medborgare i samma land, förenade av samma flagga, delar samma språk och är alla lika inför lagen.
Ändå kan det ta flera generationer för utrikes födda att känna sig svensk. Varför är det så egentligen? Vad innebär egentligen termerna integration och segregation?

Vi träffar ungdomar, en statsvetare, en forskare, en präst och en författare. Vi får även en kort genomgång av Sveriges immigration och integration ur ett historiskt perspektiv.

Kapitel:
- Introduktion
- Integration och segregation – vad är det?
- Hur är det i Sverige idag?
- Så vad kan vi göra?

Undervisningen i Samhällskunskap ska behandla ska behandla följande enligt läroplan
Högstadiet
• Sveriges befolkning, dess storlek, sammansättning och geografiska fördelning. Konsekvenser av detta, till exempel socialt, kulturellt och ekonomiskt.
• Immigration till Sverige förr och nu. Integration och segregation i samhället.
• Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.

invandring-integration
”Bra förklarat, och det är en viktig film.”– Tjej, 14 år, Kunskapsskolan
Filmfakta
  • Ämne : Samhällskunskap
  • Målgrupp : Högstadiet
  • Ålder : Från 13 år (H)
  • Speltid : 11 minuter
  • Språk : Svenskt tal, med svensk text som tillval
  • Produktionsår : 2015 - 1
  • Land : Sverige
  • Pris : 790 kr
  • Leverantör : Kunskapsmedia
  • Produktion : Medieinstitutet i samarbete med Kunskapsmedia AB
Artikelnummer: KM1614