Israel-Palestinakonflikten

I den här filmen ska vi undersöka Israel-Palestinakonflikten. Vi går igenom viktiga historiska hållpunkter och händelser, samt får insikt i varför konflikten är så svår att lösa.
Vi kommer att lära oss begrepp som sionism, sexdagarskriget, intifada, bosättning, PLO och Hamas.

Kapitel:
Inledning (00:00-01:01)
Före andra världskriget (01:02-02:07)
Efter andra världskriget (02:08-04:07)
Sexdagarskriget 1967 (04:08-05:13)
Palestiniernas kamp (05:14-07:48)
PLO och Hamas (07:49-10:26)
Ett slut på konflikten? (10:27-11:16)
Sammanfattning (11:17-SLUT)

Syfte/inlärningsmål
- Att få historien bakom Israel-Palestinakonflikten samt en insikt i varför konflikten är så svår att lösa.

Undervisningen ska behandla följande innehåll enligt läroplan:
Historia (högstadiet)

Imperialism och världskrig, cirka 1800–1950
• Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.

Demokratisering, efterkrigstid och globalisering, cirka 1900 till nutid
• Aktuella konflikter i världen och historiska perspektiv på dessa.

Hur historia används och historiska begrepp
• Exempel på hur 1800- och 1900-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
• Hur historia kan användas för att skapa eller stärka gemenskaper, till exempel inom familjen, föreningslivet, organisationer och företag.
• Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.

* Leveranstid är 5 arbetsdagar *
Israel-Palestinakonflikten
Filmfakta
 • Ämne : Historia
 • Målgrupp : Högstadiet, Gymnasium och högre
 • Ålder : Från 13 år
 • Speltid : 13 minuter
 • Språk : Svenska
 • Textat språk : Svenska
 • Produktionsår : 2018 - 2
 • Land : Sverige
 • Genre : Utbildningsfilm
 • Pris : 690 kr
 • Leverantör : Kunskapsmedia
 • Produktion : Kunskapsmedia, 2018
Artikelnummer: 1754KM